"کلیپ های خبری استان قم"

فیلم/ویروس کرونا به شدت در حال تغییر است و درمان مشخص علمی دارد

به مناسبت روز پزشک‌مصاحبه تصویری با دکتر عادلی رییس نظام پزشکی استان قم به صورت بر خط و آنلاین برگزار شد. نظام پزشکی استان قم دکتر عادلی، رییس سازمان دکتر عادلی ریاست نظام پزشکی استان قم  

آخرین اخبار
Translate »