"صادرات قم، خبر قم، صنعت، معدن و تجارت استان قم، بازرگانی در قم، خبر استان قم"

۴۰ کشور هدف صادرات قم

رییس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: همچنین طی این مدت تعداد کد تعرفه های صادراتی نیز با اضافه شدن یک کالای جدید از ۴۵ کدتعرفه به ۴۶ کدتعرفه افزایش یافته است. به گزارش خبر استان قم، سیدمجتبی فرهادی گفت: صادرات قم از نظر ارزشی... 

آخرین اخبار
Translate »