"دادستان قم"

دستورات قضایی جدی در انتظار مراکز تجاری ناایمن

معاون دادستان قم، با تأکید بر اینکه اولویت برای ما حفظ جان و امنیت شهروندان و زائران است، گفت: دستورات قضایی جدی دادستانی در انتظار مراکز تجاری ناایمن استان خواهد بود. علی اصغر سلطانی در جلسه ایمنی مراکز و مجتمع‌های تجاری استان که در دادسرای عمومی... 

آخرین اخبار
Translate »