"خبر استان قم، شورای اطلاع رسانی قم، کرونا"

تغییر رفتار جمعی راهکار غلبه بر کرونا

به گزارش خبر استان قم، شورای اطلاع رسانی قم روز دوشنبه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم برگزار شد و در آن با اشاره به روند اجرای محدودیت های دو هفته ای کرونا از رعایت پروتکلهای بهداشتی و تغییر سبک و رفتار جمعی به عنوان تنها راهکار قطعی غلبه... 

آخرین اخبار