"19 دی، خبر استان قم"

۱۹ دی حماسه جاوید

دی سالروز قیام خونین مردم قم است؛ همان روزی که در تاریکی استبداد و ستم روزنه ها را به سوی روشنایی گشود و روند انقلاب را به گونه ای شکل داد که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم پیچیده شود. حماسه جاوید روز نوزدهم دی ماه،... 

آخرین اخبار