"خبر استان قم ، نماز جمعه قم، آیت الله اعرافی"

مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه قرار بگیرد

آیت الله علی رضا در خطبه مجازی نماز جمعه قم به دلیل شرایط کرونایی، افزود: جامعه پزشکی به ویژه پرستاران در سه موج سهمگین کرونا در خط مقدم مبارزه با این بیماری بودند. وی در ادامه اظهار کرد: ضریب باسوادی کشور در سن ۱۰ تا ۴۹ سال به ۹۶ درصد رسیده است در حالی... 

آخرین اخبار