رفتن به بالا

  • بدرقه نوروز با استقبال از موج دوم کرونا

    عید امسال از معدود عیدهایی بود که ایرانیان در خانه ماندند تا با آغوش باز به استقبال کرونا نروند و از سوی دیگر کمک‌حال مدافعان سلامت باشند، ولی در این میان افرادی نیز با رفتارهای غیرمسئولانه مسافرت و رفت‌وآمد با اقوام را تعطیل نکردند تا پذیرای پیامدهای این اقدام نادرست خود برای خانواده و اطرافیانشان باشند. حدود یک و ماه نیم است که کشور درگیر کشمکش با ویروسی است که ...
Translate »